KARJERAS NEDĒĻA 2013 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?

PROJEKTU DIENAS: „Dabas bagātība – ūdens”

2013.gada 7.-11.oktobris

 

Karjeras nedēļas tēmas:

iepazīsti profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, esi uzņēmīgs, zini informācijas resursus, mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru

 

Pasākumu kopums, lai palīdzētu jauniešiem:

  • izzināt savas karjeras iespējas un
  • izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām, īpaši akcentējot visu līmeņu profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti mūsdienās,
  • veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties,
  • popularizēt karjeras atbalstu skolēniem (karjeras izglītības, karjeras konsultēšana)

 

 

www.facebook.com/Karjerasnedela

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_nedela

 

 

PROGRAMMA

 

Kad?

Kas?

Pasākuma nosaukums

Kur?

Kam?

Mērķa auditorija

Par ko?

Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona?

Pirmdiena, 7.oktobris

8.30

Pētījums „Profesiju pasaule”

Interneta resursi

9.klase

Izpētīt, atrast informāciju par profesijām, kas ir saistītas ar ūdeni, ūdens apgādi, attīrīšanu u.c.

Alberts Kalniņš

9.20

7.klase

12.10

8.klase

 

 

 

 

 

 

Otrdiena, 8.oktobris

10.00

Ekskursija

Sūkņu stacija Baltezerā

5.-7.klases

Noskaidrot, kā ūdens nonāk līdz krānam un kādu profesiju pārstāvji tur strādā.

Vija Ektermane

Laila Sproģe

Aija Mičule

10.00

Ekskursija

Ūdens attīrīšanas iekārtas „Daugavgrīva”

8.-9.klases

Noskaidrot, kas notiek ar ūdeni, ko izlejam izlietnē un kādu profesiju pārstāvji to apkalpo.

Agrita Ozoliņa

Sanita Bizika

Trešdiena, 9.oktobris

8.30

Pētījums „Dzeramais ūdens, tā patēriņš”

Interneta resursi,

aptaujas

5.klase

Noskaidrot, cik daudz ūdens patērē dienā, mēnesī un kādu profesiju pārstāvji ir iesaistīti, lai visiem būtu pieejams ūdens.

Vija Ektermane

 

13.00

 

6.klase

Laila Sproģe

13.00

Pētījums „Ūdens piesārņotība”

Ķīmijas kabinets

9.klase

Izpētīt dažādas ūdens piesārņotības pakāpes

Mārtiņš Eglīte

14.40

8.klase

 

 

Ceturtdiena, 10.oktobris

10.00

Ekskursija

Latvijas Jūras akadēmija

8.-9.klases

Iepazīties ar iespēju reizē ar vidējo izglītību iegūt arī profesiju, kas saistīta ar ūdeņiem

Agrita Ozoliņa

Sanita Bizika

13.00

Prezentācija „Ko es zinu par profesijām?”

Skolas zālē

7.-9.klases

Prezentēt visu noskaidroto un apkopoto informāciju par profesijām, kuras saistītas ar ūdeņiem.

Aija Mičule

Agrita Ozoliņa

Sanita Bizika

Piektdiena, 11.oktobris

10.00

Profesionālā piemērotība

Skola 7.kab.

7.-9.klases

Iepazīsti sevi un savu piemērotību noteiktai profesijai.

Rasma Paegle