Rīgas tradicionālās dziedāšanas konkursā

"Dziesmu dziedu, kāda bija"

I pakāpe Niklāvs Lūsis (4. klase)

I pakāpe Anda Rudzīte (5. klase)

II pakāpe Monta Lūse (1. klase)

II pakāpe Anete Bunkēviča (2. klase) 

II pakāpe Viktorija Džule (5. klase)

II pakāpe Diāna Osīte (9. klase)  

                              paldies skolotājai Agritai Ozoliņai par sagatavošanu