APSVEICAM!

Lauru Viktoriju Blumbergu

ar atzinību

 par veiksmīgu piedalīšanos Rīgas pilsētas angļu valodas

7. klašu olimpiādē

 Paldies skolotājai Kovaļevskai.