Latvijas stāstnieku konkursā „Teci, teci valodiņa”

I pakāpes diplomu ieguvusi Anete Bunkeviča (2. klase)

II pakāpes diplomu ieguvusi Elīna Ortmane (5. klase)

                     Īpašs paldies skolotājai Agritai Ozoliņai