Nr.

Vārds

Uzvārds

priekšmeti

1

Ilze

Asmusa

2_klase

2

Baiba

Balgalve

Asistents 1-4 klase

3

Inese

Balode

sports

5

Sanita

Bizika

Soc. ped.

6

Inese

Brēdiķe

3_klase, Spec. pedagogs

7

Aija

Ciematniece

ģeogrāfija

8

Raivo

Dēliņš

Dambretes skolotājs

9

Mārtiņš

Eglīte

ķīmija

10

Vija

Ektermane

Mājturība_M

11

Ilze

Fedotova

4b_klase

13

Egija

Jevdokimova

Angļu val.

14

Laila

Kalniņa

logopēds

15

Alberts

Kalniņš

Fizika, informātika

16

Solvita

Kovaļevska

Angļu val.

17

Intars

Krepšs

Mājturība_Z

18

Liene

Kristholde

4a klase

19

Irēna

Krūma

Matemātika

20

Veneranda

Loja

Vēsture, soc. zin.

21

Ingvars

Marihins

psihologs

22

Agrita

Ozoliņa

mūzika

23

Baiba

Ozoliņa

koris

24

Inga

Pavlova

Spec. pedagogs

25

Laima

Plēpe

bioloģija, dabaszinības

26

Egija

Preise

Folkloras pulciņš

27

Ineta

Pabērze-Šupilova

bibliotekāre

28

Diāna

Burke-Burkovska

medmāsa

29

Zoja

Saveļjeva

Krievu val.

30

Laila

Sproģe

latv. val.

31

Ivars

Sproģis

sports

32

Brigita

Ulasa

Pulciņš “Papīra plastika”

33

Everita

Zariņa

1_klase

34

Edīte

Zeltiņa

Vizuālā māksla

35

Digna

Žitņikova

Pag. dienas grupa