vārds, uzvārds priekšmets
 
Ilze Asmusa
4. klases skolotāja, angļu valoda
 
Baiba Balgalve Pedagoga palīgs 1.-9. klase  
Inese Balode Sports
 
Sanita Bizika Sociālās zinības, 6. klases audzinātāja
 
Inese Brēdiķe Latviešu val., 5b audzinātāja
 
Aija Ciematniece Ģeorāfija  
Raivo Dēliņš Dambretes pulciņš  
Grieta Dimitere Angļu valoda  
Vija Ektermane Mājturība  
Ilze Fedotova 1. klases skolotāja, dabas zin., māksla  
Jānis Haļzovs Bioloģija  
Edmunds Jonaitis Mūzika  
Alberts Kalniņš Fizika, informātika, datorika  
Solvita Kovaļevska Angļu val., 8. klases audzinātāja  
Marija Kozlova Matemātika  
Gunta Krasta Ķīmija  
Intars Krepšs Mājturība  
Liene  Kristholde 2. klases skolotāja  
Līga Kupča Mūzika  
Veneranda Loja Vēsture  
Karina Ņefjodova Matemātika  
Baiba Ozoliņa Koris  
Inga  Pavlova Ģeogrāfija, vēsture, sociālās zin., 7. klases audzinātāja  
Egija Preise Folkloras pulciņš  
Zoja Saveļjeva Krievu val.  
Elizabete Skreivere Vācu val.  
Laila Sproģe Latv. val., 9. klases audzinātāja  
Ivars Sproģis Sports  
Brigita Ulasa Zīmēšanas pulciņš  
Monta Zaļkane Mūzika  
Everita Zariņa 3. klases skolotāja  
Digna Žitņikova 5a klases audzinātāja