Ilze

Asmusa

3_klase

Inese

Balode

sports

Sanita

Bizika

Soc. ped.

Ieva

Cakule

4_klase

Aija

Ciematniece

ģeogrāfija

Sintija

Deksne

Angļu val.

Raivo

Dēliņš

Dambretes skolotājs

Vija

Ektermane

Mājturība_M

Ilze

Fedotova

1_klase

Alberts

Kalniņš

Fizika, informātika

Violeta

Kapustāne

ķīmija

Solvita

Kovaļevska

Angļu val.

Intars

Krepšs

Mājturība_Z

Irēna

Krūma

Matemātika

Inga

Kulakova

Spec. pedagogs

Veneranda

Loja

Vēsture, soc. zin.

Aija

Mičule

matemātika

Agrita

Ozoliņa

mūzika

Rasma

Paegle

psihologs

Sanita

Pelīte

bioloģija

Aiva

Petrauska

Deju skolotāja

Jekaterina

Savčenko

medmāsa

Zoja

Saveļjeva

Krievu val.

Lorita

Sovāne

logopēds

Laila

Sproģe

latv. val.

Ivars

Sproģis

sports

Valdemārs

Strazdiņš

Vāc. val.

Signe

Šustiņa

Latv. valoda

Everita

Zariņa

2_klase