Sociālais pedagogs Sanita Bizika
Speciālais pedagogs Inga Pavlova
Speciālais pedagogs Inese Brēdiķe
Logopēds Laila Kalniņa
Psihologs Ingvars Marihins
Medmāsa Diāna Burke-Burkovska
Bibliotekāre Ineta Pabērze-Šupilova
Pagarinātas grupas skolotāja Digna Žitņikova
Ar atbalsta personāla darbiniekiem lūdzu sazinieties e-klases
pastā vai zvaniet uz kanceleju 20004884.