skolotājs priekšmeti  konsultācijas
Inese Balode sports  pirmd. 15.30-16.10(1.-4.kl.);  trešd.  15.30-16.10(8.-9. kl.); piekt. 15.30-16.10 (5.-6. kl.)
Aija Ciematniece ģeogrāfija  cet. 8.00-8.35
Silvija Danne latv. val. trešd. 13.10-13.40
Vija Ektermane mājturība meitenēm  tr. 13.10-13.40; piekt. 13.10-13.37
Alberts Kalniņš fizika, informātika, dabas māc.  pirmd. 15.30-16.10;  cet. 14.40-15.20; piekt. 14.50-15.13 
Jānis Endzeliņš māksla  piekt. 14.50-15.20
Veneranda Loja vēsture  trešd. 8.10-8.40;
Solvita Kovaļevska angļu valoda  pirm. 13.10-13.40; otrd 14.00-14.29
Irēna Krūma matemātika  otrd. 13.10-13.40
Sintija Deksne angļu valoda  pirm. 14.50-15.30; otrd. 14.50-15.30; trešd. 8.10-8.32
Aija Mičule matemātika  pirmd. 14.50-15.20 (7., 8. kl.); tr. 7.50-8.30 (9. kl.); cet. 13.55-14.35 (6., 9. kl.)
Māris Mitenbergs ķīmija, bioloģija  Piekt. 13.30-14.30
Agrita Ozoliņa mūzika  otrd. 15.30-16.16; cet. 15.30-16.10
Ieva Cakule
sākumskolas skolotāja  pirm. 8.00-8.40; otrd. 13.10-13.40; trešd. 13.10-13.38
Zoja Saveļjeva krievu valoda  cet. 14.00-14.40; piekt. 8.20-8.40
Everita Zariņa sākumskolas skolotāja  pirm. 8.20-8.40; otrd. 8.20-8.40; piekt. 13.00-13.46
Ilze Asmusa sākumskolas skolotāja otrd. 13.10-13.50; trešd. 13.10-13.50; piekt. 13.10-13.40 
Laila Sproģe latviešu valoda, literatūra  otrd. 14.40-15.20; trešd. 14.40-16.00; piekt. 13.50-14.30
Ivars Sproģis sports  trešd. 14.50-15.05
Intars Krepšs darbmācība zēniem  pirmd. 14.00-14.17; otrd. 14.00-14.40
Sintija Puiga sākumskolas skolotāja  otrd. 8.00-8.40; trešd. 13.00-13.40; cet. 8.10-8.39
Valdemārs Strazdiņš vācu valoda  cet. 13.20-14.00; piekt. 13.20-13.49