XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku

Rīgas tradicionālās dziedāšas konkursā

"Dziesmu dziedu, kāda bija"

Mūsu skolas folkloras kopas "Zīle" audzēkņi

saņēma šādus diplomus:

1. pakāpe - Anda Rudzīte (6. klase)

1. pakāpe - Niklāvs Lūsis (5. klase)

1. pakāpe - Anete Bunkēviča (3. klase)

2. pakāpe - Viktorija Džule (6. klase)

2. pakāpe - Monta Lūse (2. klase)

2. pakāpe Endija Vasiļjeva (3. klase)

3. pakāpe Eduards Kurčenko (3. klase)

3. pakāpe Mārīte Elizabete Ozoliņa (5. klase)

3. pakāpe Viktorija Adamaite (2. klase)

        Apsveicam!