Asmusa

 otrd.  13.20; cetd. 13.20

Balode

 pirmd. 15.00; piektd. 14.10 sp. zāle

Skreivere

piektd. 15.00

Brēdiķe

 Otrd. 08:00 45.kab.;  ceturt. 08:00

Ciematniece

 pirmd. 8.00 23.kab.

Eglīte

 cet. 15.40 30. kab.

Ektermane

 trešd. 15.00, piektd. 15.00

Fedotova

 trešd. 8.00; piektd.8.00; piektd.13.10

Jevdokimova

 pirmd. 8.10;  pirmd. 14.10

Kalniņš

otrd. 15.00 25 kab. - fizika;
trešd. 15.00 25. kab. - informātika

Kovaļevska

 Pirmd. 15.00 33.kab. ; trešd. 8.00 33.kab.

Krepšs

 pirmd. 8.10, otrd. 8.10

Kristholde

 cet. 13.20; piektd. 14.00

Bredika

 otrd. 8.00; otrd. 15.00 22.kab.

Loja

 trešd. 15.40

Ozoliņa

 Pirmd. 14.55; trešd. 13.20 – 41.kab.

Pavlova

 otrd. 13.20 48.kab

katra otrā nedēļa, Soc.zin.

Plēpe

 piektd. 13.20

Saveļjeva

 otrd. 8.10, piektd. 8.10

Sproģe

 Otrd. 15.00 19.kab., cet. 15.00 19.kab.

Sproģis

 trešd 15.00

Zariņa

 otrd. 8.00, piektd. 8.00

Zeltiņa

 trešd., 14.50 7.kab