RĪGAS AVOTU PAMATSKOLA

Avotu  ielā  44,  Rīgā,  LV–1009, tālrunis 20006908, 20004884,
e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

                                                       RĪKOJUMS

Rīga

 

27.08.2020.                                                              Nr. PSA-20-

 

Par izglītības procesa īstenošanu

2020./2021.m.g.

 

          Pamatojoties uz 21.08.2020. skolas IEKŠĒJIEM NOTEIKUMIEM Nr. PSA-20-1-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu”, apstiprinu:

 1. 1.     Atbildīgā persona par izglītojamo un viņu vecāku/aizbildņu informēšanu par mācību procesa nodrošināšanas kārtību un distancēšanās ievērošanu – direktora vietnieks Alberts Kalniņš;
 2. Atbildīgā persona par Covid-19 infekcijas ierobežošanas  pamatprincipu, higiēnas prasību ievērošanu un izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību – medmāsa Diāna Burke-Burkovska;
 3. Nosaku mācību procesu pēc sekojoša plāna:

Stundu laiki 2020. septembrī 5.-9. klasei

Stundas Nr.

Stundas sākums

Stundas beigas

Starpbrīdis

1

8:50

9:30

10

2

9:40

10:20

10

3

10:30

11:10

10

4

11:20

12:00

20

5

12:20

13:00

10

6

13:10

13:50

10

7

14:00

14:40

0

8

14:40

15:20

 

 

Stundu laiki 2020. septembrī 1.-4. klasei

Klase

1. stundas sākums

Stundu laiki

1.-2.

8:30

Pēc individuāla saraksta

3.-4.

8:40

Pēc individuāla saraksta

 

Pusdienošanas laiki

Laiks

klases

veids

11.00

1.-4.

Uzklāts galds

11.10

7. klase

Pie letes

12.00

5.-6.

Uzklāts galds

12.00

8. klase

Pie letes

12.10

9. klase

Pie letes

 

Noteikumi skolēniem:

 1. Skolēni ierodas skolā un atstāj skolu atbilstoši stundu laikiem lieki neuzkavējoties skolā.
 2. Skolēns ierodoties skolā, pie ieejas dezinficē rokas.
 3. Garderobe nedarbojas, virsdrēbes skolēns ņem līdz uz klases telpu.
 4. Skolēns ierodoties skolā dodas uz savu klases telpu.
 5. Klases tiek atvērtas 10 min pirms stundas sākuma.
 6. Starpbrīžos skolēni uzturas norādītajos gaiteņos un nestaigā lieki pa skolu.

10. Skolēni ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (iesnas, klepus) vai paaugstinātu temperatūru, paliek mājās un uz skolu nedodas, vecākiem jāsazinās ar ģimenes ārstu.

11. Ja skolēnam skolā parādās elpceļu infekcijas slimību pazīmes (iesnas, klepus) vai paaugstināta temperatūra, viņš tiek izņemts no stundām, izolēts atsevišķā telpā un par to tiek ziņots vecākiem. Vecākiem bērns ir jānogādā mājās vai pie ārsta.

12. Pēc slimošanas vai izolācijas atgriežoties skolā, skolēnam jāiesniedz ārsta zīme.

13. Uz ēdnīcu  skolēni dodas organizēti norādītajos laikos.

14. Pirms ēdnīcas apmeklējuma skolēni klasē mazgā/dezinficē rokas un pa ceļam uz ēdnīcu cenšas nepieskarties priekšmetiem (rokturiem, lenteriem).

15. Aizliegts apmeklēt ēdnīcu ārpus savas klases norādītā laika.

 

Klases audzinātājs:

16. Informē klašu vecākus/aizbildņus un skolēnus:

 1. par skolas darba režīmu no 2020.gada 1.septembra un to izmaiņu gadījumā
 2. skolēni ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātienes mācībām skolā netiek pielaisti
 3. atgriežas skolā tikai ar ārsta izsniegtu zīmi par veselības stāvokli
 4. par COVID-19 infekcijas konstatēšanu ģimenē nekavējoties jāinformē skola, skolēns paliek mājas karantīnā un ievēro pašizolāciju

17. Pirmās mācību stundas laikā aptaujā, novēro skolēnu veselības stāvokli. Ja konstatē slimības pazīmes:

 1. skolēnu izolē atsevišķā telpā, ja nepieciešams, nodrošina pieaugušā klātbūtni
 2. lieto sejas aizsegu/masku
 3. informē un izsauc vecākus/aizbildņus
 4. nepieciešamības gadījumā tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība

    

  Priekšmetu skolotāji un citi darbinieki:

 

18. Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās slimības pazīmes, darbinieks pārtrauc pienākumu veikšanu un dodas mājās

19. lieto sejas aizsegu/masku

 

20. Darbinieks telefoniski informē skolas vadību

21. Darbinieks sazinās ar ģimenes ārstu, vienojas par turpmāko ārstēšanu

22. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (noslēgta slimības lapa)

23. Nodrošina mācību procesu skolēniem, kas atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā.

 

 

 

Direktora p.i.                                                                       J.Šmits