RĪGAS AVOTU PAMATSKOLA

Reģistrācijas Nr. 3612902961
Avotu  ielā  44,  Rīgā,  LV–1009, tālrunis 67272981, fakss 67278598,
e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīga

 

20.02.2018.                                                                                                    

 Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

 Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību

aizsardzības likuma 70.panta otro daļu

 1.  Kārtība nosaka izglītojamo sūdzību un priekšlikumu (turpmāk- iesniegumu) iesniegšanas un izskatīšanas kārtību (turpmāk - kārtība). Kārtības mērķis ir identificēt izglītojamo interešu aizskārumu vai apdraudējumu un to novērst.

2.  Par izglītojamo šīs kārtības izpratnē uzskatāms jebkurš Rīgas Avotu pamatskolas skolēns.

3.  Izglītojamais iesniegumu var iesniegt mutiski:

3.1. mutisku iesniegumu var izteikt jebkuram skolas darbiniekam. Katra skolas darbinieka pienākums ir uzklausīt izglītojamā mutisku iesniegumu un risināt to atbilstoši savai kompetencei. Ja iesniegums saistīts ar tūlītēju bērnu tiesību aizskāruma novēršanu, tad darbinieks par to ziņo skolas direktorei vai atbalsta personālam;

3.2. uz izglītojamā mutvārdu sūdzību kompetentais skolas darbinieks atbild mutvārdos, par to veicot ierakstu Rīgas Avotu pamatskolas e- klases žurnāla sadaļā par individuālajām sarunām un informējot bērna vecākus/aizbildņus;

3.3. mutvārdos izteiktu iesniegumu darbinieks nepieciešamības gadījumā kopā ar izglītojamo noformē rakstiski.

4. Izglītojamais iesniegumu var iesniegt rakstiski (brīvā formā):

4.1. iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, klase, tālruņa numurs, adrese saziņai;

4.2. rakstisku iesniegumu iesniedz klases audzinātājai vai skolas direktorei vai direktores vietniekam izglītības jomā vai skolas atbalsta personālam,;

4.3. iesniegumu var ienest Rīgas Avotu pamatskolas kancelejā;

4.4. uz izglītojamā rakstisku sūdzību skolas vadība un atbalsta personāls atbild rakstiski, par to veicot ierakstu Rīgas Avotu pamatskolas e- klases žurnāla sadaļā par individuālajām sarunām un informējot izglītojamā vecākus/aizbildņus.

 5. Izglītojamais iesniegumu var iesniegt elektroniski:

5.1. elektroniski izteiktu iesniegumu nosūta uz skolas e– pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai e-klases pastā;

5.2. iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, klase, tālruņa numurs saziņai;

5.3. uz izglītojamā elektronisku sūdzību skolas vadība un atbalsta personāls atbild elektroniski, par to veicot ierakstu Rīgas Avotu pamatskolas e- klases žurnāla sadaļā par individuālajām sarunām un informējot izglītojamā vecākus/aizbildņus.

6. Izglītojamā iesniegums tiek reģistrēts Rīgas pašvaldības iestādes dokumentu reģistrā RDLIS;

7. Iesniegumu izskata skolas vadība un atbalsta personāls.

8. Skola atbildi pēc būtības, sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

9. Iesniegumu, kas saistīts ar bērnu tiesību aizsardzību, izskata nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju dienu laikā.

10. Rīgas Avotu pamatskola ir tiesīga atstāt iesniegumu bez izskatīšanas šādos gadījumos:

10.1. nav norādīts iesnieguma iesniedzēja vārds, uzvārds;

10.2. iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;

10.3. iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams.

11. Kārtība izglītojamiem ir zināma un pieejama skolas mājaslapā. Iepazīšanos apliecina ar parakstu e-klases instruktāžu lapās.

 

 

 

 

Direktors                                                                                                       I.Krūma